Forældre til teenager - her finder I hjælp

Jeg hjælper din teenager med samtaler, nye strategier og redskaber

Hjælp til din teenager med problemer: Klik på emnet

Listen over teenager problemer er lang. Alle forældre kender det godt, og du kender det også.

Det svære består i, hvornår du som forælder skal reagere. Hvilke tegn fortæller dig, at din teenager har brug for hjælp?

3 ting du skal være opmærksom på, så du kan hjælpe til din teenager:

1. Du genkender nok også, at din teenager og du som forælder tit opfatter problemerne forskellige. Teenagere giver ikke altid udtryk for hele sandheden. Din teenager holder tit det svære og smertefulde tilbage for at skåne dig. 

2. Hver teenager forsøger at løse deres problemer på forskellige måder. Du skal afkode, hvordan gør dit barn det, og hvordan du kan hjælpe.

3. Mange teenagere med problemer får ikke hjælp, fordi de har svært ved at sætte præcise ord på deres problem. 

Fælles for dem er, at de kan mærke, at noget er galt. Du opdager måske mistrivslen ved, at din teenager ændrer adfærd.

Sådan er det at være teenager, når udfordringerne er for store

At have det svært i livet kan være så uoverskueligt og smertefuldt, at løsningen bliver, at den unge

  • trækker sig fra fællesskabet
  • isolerer sig fra sin familie og sine venner med egne svære tanker
  • vender kritikken indad
    ELLER
  • vender kritikken og uroen udad
  • ændrer adfærd
  • bliver mere udadreagerende.

Der er mange andre tegn på mistrivsel, og tegnene er sjældent entydige. Du som forælder er den nærmeste til at se ændringerne.

Hjælp til teenager forældre

Book en forældersamtale på Kontakt@ungecoach.dk

Unge med lavt selvværd:

Er jeg god nok?
Er jeg smuk nok?
Er jeg populær nok?

Teenage problemer med forældre:

Kan de ikke lide mig?
Er jeg ikke god nok?
Elsker de mig ikke?

HVORDAN ER DET AT VÆRE TEENAGER?

Hjælp til unge med lavt selvværd

Som forældre til teenager ønsker man for sine børn, at de har det godt og bare kan nyde at være i livet. Vi oplever tit, at ingredienserne teenager, problemer, forældre kan være et dårligt team.

Men det er sikkert, at vi er rolige, når de har et liv, hvor de står stærk i sig selv. Vi ønsker for dem, at de har et ståsted, der er trygt at være. Der hvor de kan begå sig og tør at fejle. 

En teenagers grublerier påvirker selvværdet

Det er desværre ikke alle unge, der har fundet deres ståsted. Mange unge har et lavt selvværd.  At mangle troen på sig selv i en verden, der synes fuld af perfekthed kan sætte gang i komplicerede følelser og skabe usikkerhed om, hvordan det er at være teenager. Er jeg god nok, er jeg smuk nok, er jeg stærk nok, er jeg hurtig nok, kan de andre lide mig? … Ja, fortsæt selv listen – det er ikke svært at stille kritiske spørgsmål til sit eget værd – ikke som voksen og slet ikke som ung.
At være teenager er kompliceret, at være ung med lavt selvværd, er både kompliceret og ensomt for teenager og forældre.

Her er hjælp til din teenager med lavt selvværd
Send en besked til 20929901 eller book en tid

HJÆLP TIL DIG, DER ER TEENAGERFORÆLDER, NÅR BEKYMRINGERNE TAGER FOR MEGET PLADS

Når man som forælder oplever, at ens barn ændrer adfærd måske pludseligt eller over tid, kan det være svært at rumme ens egne følelser.

Vi vil alle gerne have, at vores unge trives og er glade. Hvis du oplever, at dine følelser kommer for meget i spil og måske tager over, skal du gøre noget, der personligt kan være svært. Du skal parkere dine følelser for en stund. Du kan altid vende tilbage til dem.

Øvelse som hjælp til teenager forældre

Forestil dig, at du holder ind på en stor parkeringsplads. Læg godt mærke til, hvordan den ser ud. Gå lidt på opdagelse, og find en P-plads, der er ledig og har plads til dine følelser. Forestil dig, at du parkerer dem, så du ved, hvor du kan finde dem igen. Indløs billet og gå derfra til fods. Nu er du klar til næste step.

Se, hør, lyt og mærk din teenager. Du skal ikke i første omgang være styret af, at du altid skal løse problemet. Dit fokus skal være på at være nysgerrig og undersøgende på det, der er svært for den unge 

Vær i nuet sammen med din teenager, både når det er let, og når det er svært. Derved tilbyder du et nyt perspektiv og en ny måde at tackle det, der er svært. 

Psykoterapeut Stine Bache

SAMTALE


Via samtaler er der hjælp til både teenager og forældre.

Hjælpen til din teenager med problemer løses ved, at der skabes et nyt perspektiv, så den unge står stærkere i sig selv.

Hvordan det er at være teenager, har ændret sig.

Hver ung har ret til at finde sig selv og til at være lige den, han/hen/hun er. De unge fortæller, at de oplever at en samtale med mig har den virkning, at de går mere ressourcefyldte ud ad døren.

Jeg kan ikke ændre de omstændigheder, der præger den unge, men jeg kan tilbyde redskaber, nye perspektiver, strategier og et andet syn på sig selv via et forløb af professionelle samtaler. 

REDSKABER


Jeg har udviklet hjælp til teenager og forældre, der har fokus på balance og redskaber.

Balancen giver den unge mulighed for at lære sig selv at kende, forstå sin adfærd, sine følelser og tanker. Derefter åbner jeg op for at arbejde med helt konkrete og praktiske coachingredskaber.

For at den unge kan gå ressourcefyldt ud i fremtiden, skal der være et stabilt ståsted at starte med. Det er løsningen og en stor hjælp til din teenager.

Det kan være svært at være teenager og have problemer.

Eller, være den teenager, der har teenage problemer med forældre.

Eller, måske være teenageren med lavt selvværd.

At være teenager betyder, at man kan skrive en hel bog, om "Mit liv som teenager, og de problemer der er.

TRYGHED


Undersøgelser viser, at kemien og relationen imellem klient og coach/psykoterapeut har stor betydning for graden af succes.

Derfor bruger vi den første samtale på at lære hinanden at kende. Jeg får et indblik i den unges liv og problemer, og den unge mærker, om der er tryghed og tillid i relationen imellem os, så vi kan fortsætte samarbejdet.

Når nye vaner skal brydes, skal det trænes over tid med støtte og opfølgning. Jeg anbefaler et forløb af 5-8 samtaler.

Jeg hjælper tit unge med lavt selvværd. Lavt selvværd for den unge, kan være meget traumatisk, og derfor er der mere fokus på tryghed og tillid end til at skabe hurtige ændringer.

HER ER DE UNGE, JEG MØDER I MIN praksis

Når jeg kigger mig omkring, ser jeg en verden fuld af skønne, vidunderlige unge mennesker, der ønsker et trygt og godt liv. Hvordan et liv skal være, se ud og føles bliver i stadig højere grad defineret ud fra og videreformidlet af de sociale medier. Det skal være perfekt og uden fejl. Det skaber et stort pres på en ung. Det filter, vi kan lægge på et billede udadtil, så alt ser godt ud, kan vi ikke lægge på vores indre. Der kan intet skjules. 

Jeg snakker med mange unge, der fortæller, at de inderst inde kan have en stor angst for at blive afsløret. De har fået skabt den sandhed, at de ikke er lige så gode som de andre. Det er et enormt pres at bære på sådan en overbevisning. Måske er det endda den unges bedst bevarede hemmelighed. – Sæt nu de andre gennemskuer, hvem jeg egentlig er. Disse følelser og tanker kan komme til udtryk i mere konkrete symptomer som stress, tristhed, tomhed, manglende motivation, angst og sorg. Symptomer som skal tages meget alvorligt.

ung fyr 20 år

Stine har været med til at hjælpe mig til at finde, hvad jeg havde brug for i en svær tid og hjælpe mig med at finde, hvad mine behov var, for at jeg kunne få det bedre. Stine har et stærkt øje for fordybelsen i en selv, som jeg tog til mig og stadig benytter i dag. Stine har en stor forståelse for en, og man føler sig tryg ved at åbne op omkring svære ting, og man kan mærke, at Stine tager det til sig og gør alt for at forstå ens problematikker. Alt i alt en helt fantastisk coach.

ung pige 15, nu 18 år

Jeg har haft samtaler med Stine igennem 3 år, og det var en kæmpe hjælp. Det var betryggende at vide, at man altid havde en at komme til og få drøftet sine tanker med. Dermed kom jeg også altid ud fra samtalerne med fornyet motivation og et bedre perspektiv på, hvad end jeg havde på hjertet.

Stine var lyttende og forstående, men var også god til at stille de spørgsmål, der fik gang i tankerne og fik sat et andet syn på den givne situation. Det var en fornøjelse at snakke med Stine, både igennem de gode og dårlige tider.

Jeg tvivler på, at jeg ville have været, hvor jeg er i dag, hvis ikke jeg havde fået den hjælp. Jeg takker mange gange og kan varmt anbefale Stine for hendes gode faglige tilgang, men også hendes personlige engagement!

Ung pige 19 år

Jeg har altid i mine samtaler med Stine følt mig tryg og forstået. Samtalerne har i den grad hjulpet mig i forhold til, hvordan jeg tackler fremtidige situationer. Stine formår nemlig at visualisere og give redskaber til at lykkes med de udfordringer eller skilleveje, man står overfor.

ung fyr 19 år

Stine har hjulpet mig med at udvikle min personlighed i det private og i det sociale samvær.

I gymnasiet havde jeg det meget svært med mig selv, fordi jeg stort set aldrig var glad i mit privatliv, og derfor var det en stor belastning, som påvirkede min dagligdag i skolen.

Jeg var meget indelukket og delte ikke mine følelser med nogen. Indtil jeg mødte Stine.

Hun har i sandhed været en kæmpe støtte i mit personlige liv men også i gymnasiet. Hun er meget sympatisk og forstående over for andre mennesker.

Jeg havde en del samtaler med Stine om mange forskellige ting og hver gang følte jeg glæde over at have snakket med hende.

Hun har givet mig værktøjer, som har givet mig det løft, jeg havde brug for i mit liv. Jeg følte og fandt ud af, at det har været vigtig for mig at tale om mine problemer og Stine var helt klart den rette at snakke med.

Har du brug for sparring i forhold til din teenager, eller har dit barn brug for og er parat til at få hjælp?
Send mig en besked 2092 9901 eller book en tid.